Wybieranie zakładu opieki leczniczej – co jest ważne?

zakład opieki leczniczej

Zakład opieki leczniczej jest placówką, w której godne warunki do życia znajdują osoby w podeszłym wieku oraz ze stopniem niepełnosprawności wymagającym wsparcia w codziennych czynnościach. Domowa opieka nad takimi osobami jest najczęściej nie tylko dużym obciążeniem dla rodziny, ale i niespełniającym wymagań z racji braku kompetencji. Dlatego placówki ZOL są ofertą skierowaną ku zapewnieniu potrzeb egzystencjalnych zarówno osób wymagających opieki, jak i ich bliskich. Wybór ośrodka ZOL powinien być jednak przez tych ostatnich wybrany mądrze. Na co powinni zwrócić uwagę?

Odstąpienie od szybkiej decyzji

Dla większości ludzi podjęcie decyzji o wysłaniu bliskiej osoby do domu spokojnej starości jest ostatecznością i przychodzi z ogromnym trudem. Dlatego zdecydowanie się na taki krok musi być poprzedzone wnikliwym wywiadem na temat konkretów oferty Zakładu Opieki Leczniczej. Zdecydowanie się na tak trudny krok nie może być podejmowane z marszu, a jednocześnie wywiad nie powinien kończyć się na sprawdzeniu jednej palcówki. Warto sprawdzić i porównać oferty kilku zakładów opieki i dopiero wybrać taki, który zapewni podopiecznemu godziwe warunki życia.

Kadra Zakładu Opieki Leczniczej

Zakłady lecznicze dbają zarówno o zdrowie fizyczne, jak i psychiczne swoich podopiecznych, kładąc nacisk na indywidualne podejście do każdego z rezydentów. Ośrodki tego typu muszą więc zatrudniać wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską, a także mieć stały kontakt z lekarzem medycyny rodzinnej.

Profesjonalna opieka osób starszych albo upośledzonych to zresztą nie tylko pielęgniarki i lekarz, ale również opiekunowie pracujący z podopiecznymi na co dzień. Muszą to być ludzie o wysokiej empatii, umiejący uszanować godność starszych osób. Nie jest to łatwe, a niezależnie od sytuacji zdrowotnej i zachowania konieczny jest szacunek i zrozumienie dla starszego człowieka. Tutaj nie ma mowy o wykonywaniu pracy niechcianej, bez wkładania serca w takie zajęcie nie sposób właściwie funkcjonować wśród starszych nierzadko schorowanych osób ani wśród osób niepełnosprawnych i upośledzonych. Tylko personel uśmiechnięty pomimo trudności będzie w stanie stworzyć starszym ludziom godną atmosferę pobytu w ośrodku.

Dom opieki a czas wolny

Podczas pobytu w domu opieki niezbędne jest stworzenie pensjonariuszom takich warunków, by mogli się czuć, jak u siebie. Żeby to osiągnąć, należy pensjonariuszom umożliwić na tyle, na ile tylko to możliwe spędzanie czasu w ich ulubiony sposób. Sprzyja to zachowaniu dobrego samopoczucia podopiecznych i warto wybrać placówkę opieki osób starszych dysponującą terenem rekreacyjnym z altankami, czy drobnymi obiektami sportowymi.

Większość palcówek tego typu spełnia swoje zadania, oferując pensjonariuszom rożnorodne zajęcia rehabilitacyjne oraz zabawy taneczne, wspólne ćwiczenia integracyjne, czy wspólne czytanie i omawianie prasy codziennej.

Podsumowując

Przed podjęciem decyzji warto również wziąć pod uwagę umiejscowienie ośrodka opieki osób starszych względem miejsca zamieszkania. Umieszczenie bliskiej osoby w domu opieki nie może być permanentnym odizolowaniem się od niej i trzeba brać pod uwagę możliwość odwiedzin. Bliskość ośrodka to częstsze i łatwiejsze odwiedziny.

Trzeba także zwrócić uwagę na jakość posiłków, standard ogólnego wyposażenia, a przede wszystkim na atmosferę, jaka panuje w ośrodku. Nie jest wcale trudno przyjrzeć się pensjonariuszom i wywnioskować, czy są traktowani z godnością, czy może są zastraszeni, a opieka nad nimi urąga jakimkolwiek standardom. Starszy albo schorowany człowiek zasługuje na komfort, a dom opieki powinien rzeczywiście taką osobą się opiekować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Beneficjent oświadcza, że zgodnie z § 14 ust. 1 lit. i) Regulaminu dopełnił obowiązku umieszczenia na swojej stronie internetowej lub na koncie w mediach społecznościowych, w miejscu widocznym dla osób odwiedzających, informacji o uzyskaniu Subwencji Finansowej wraz ze wskazaniem, że podmiotem udzielającym wsparcia był PFR oraz zobowiązuje się utrzymywać tę informację przez okres 12 miesięcy od dnia udzielenia Subwencji Finansowej (o ile Beneficjent posiada stronę internetową lub konto w mediach społecznościowych)
X

    Wypełnij formularz


    Oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności. ADMINISTRATOREM danych osobowych jest firma Obok Lasu Sp. z o.o. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z przepisami RODO. Polityka przetwarzania danych przez naszą firmę, zawarta jest w dziale polityka prywatności.

    Skip to content