Czym zajmuje się Zakład Opieki Leczniczej (ZOL)? Jak działa? Kto może zostać do niego przyjęty, a kto nie?

Zakład Opieki Leczniczej

W podeszłym wieku lub po przebytej chorobie stan zdrowia nie zawsze pozwala na samodzielne funkcjonowanie. Osoby, które chcą odzyskać sprawność lub wymagają całodobowej opieki medycznej, mogą skorzystać z usług Zakładu Opieki Leczniczej. Czym dokładnie zajmuje się ZOL? Jak można dostać się do placówki?

Zakład Opieki Leczniczej (ZOL) – czym się zajmuje?

Zakład Opieki Leczniczej (lub inaczej mówiąc Zakład Opiekuńczo-Leczniczy) to wyspecjalizowana placówka lecznicza i rehabilitacyjna, która zapewnia całodobową i stałą opiekę medyczną (lekarską oraz pielęgniarską) dla:

 • osób starszych,
 • osób niepełnosprawnych,
 • osób borykających się z uciążliwymi i przewlekłymi chorobami.

W założeniu pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym ma usprawnić funkcjonowanie pacjenta i nauczyć go samoopieki, a w miarę możliwości – zapewnić powrót do domu. W tym celu zapewnia się mu dostęp do różnorodnych świadczeń leczniczych i rehabilitacyjnych. Ich udzielaniem zajmuje się wykwalifikowany i doświadczony personel, składający się z lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, dietetyków, psychologów oraz terapeutów zajęciowych.

ZOL najczęściej pełni funkcję całodobowego centrum medycznego, które wspomaga osoby chore, niepełnosprawne i w podeszłym wieku w powrocie do samodzielności. Dzięki temu po zakończonym pobycie mogą one wykonywać czynności życia codziennego bez asysty innych osób.

Pobyt w ZOL-u – kto podejmuje decyzję? Jakie są przeciwwskazania do umieszczenia osoby w placówce?

Na mocy przepisów Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz Ustawy o pomocy społecznej, zgodę na pobyt w ZOL-u musi wyrazić sam pacjent, chyba że jest ubezwłasnowolniony lub ma wyznaczonego opiekuna prawnego. W takiej sytuacji to opiekun wyraża zgodę. Jeśli pacjent ma pełnię zdolności do czynności prawnych, jednak jego stan zdrowia nie pozwala na świadome podjęcie decyzji, wówczas decyzję o pobycie w zakładzie opieki leczniczej podejmuje sąd opiekuńczy.

O tym, czy dana osoba zostanie przyjęta do danego ZOL-u, decyduje dyrektor placówki. W tym celu wraz z lekarzem analizuje on dokumentację medyczną  i ocenia stan zdrowia pacjenta. Do zakładu najczęściej trafiają osoby przewlekle chore, które wymagają całodobowej opieki medycznej. Nie oznacza to jednak, że każdy pacjent znajdzie w ZOL-u miejsce.

Przeciwwskazaniem do umieszczenia osoby w zakładzie opiekuńczo-leczniczym jest zazwyczaj:

 • aktywna choroba nowotworowa,
 • ostra faza choroby psychicznej,
 • choroba alkoholowa,
 • aktywna choroba zakaźna.

Osoby borykające się z wyżej wymienionymi schorzeniami powinny zostać umieszczone w odpowiedniej placówce leczniczej albo w hospicjum. Dopiero po uporaniu się z chorobą i zakończeniu procesu leczenia mogą ubiegać się o pobyt w ZOL-u. Co więcej, jeśli ocena stanu zdrowia pacjenta w przekroczy 40 punktów w skali Barthel, wówczas nie zostanie on zakwalifikowany do zakładu opieki leczniczej.

Czy pobyt w placówce ZOL jest płatny?

Pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym jest płatny. Wysokość opłaty jest różna i determinowana wieloma czynnikami. Zazwyczaj placówka przeznacza ją na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem opieki medycznej, pielęgnacyjnej i rehabilitacyjnej, a także zakwaterowaniem oraz wyżywieniem.

Jeśli zakład ma podpisany kontrakt z NFZ, pobyt może zostać dofinansowany ze środków NFZ. Państwowe wsparcie może pokryć nawet 70 proc. kosztów. W przypadku takiej placówki trzeba jednak liczyć się z długim czasem oczekiwania na rozpatrzenie wniosku i przyznanie miejsca. Cała procedura może trwać od roku do nawet trzech lat.

Zakład opiekuńczo-leczniczy to wyspecjalizowana placówka, której celem działania jest przywrócenie podopiecznym możliwie jak największej sprawności (zarówno fizycznej, jak i psychicznej), tak aby w przyszłości mogli samodzielnie funkcjonować w warunkach domowych. Dlatego jej wybór powinien zostać poprzedzony wnikliwą analizą. Rzetelny podmiot będzie świadczył opiekę leczniczą i rehabilitacyjną na najwyższym poziomie. Zadba też o przyjazną atmosferę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Beneficjent oświadcza, że zgodnie z § 14 ust. 1 lit. i) Regulaminu dopełnił obowiązku umieszczenia na swojej stronie internetowej lub na koncie w mediach społecznościowych, w miejscu widocznym dla osób odwiedzających, informacji o uzyskaniu Subwencji Finansowej wraz ze wskazaniem, że podmiotem udzielającym wsparcia był PFR oraz zobowiązuje się utrzymywać tę informację przez okres 12 miesięcy od dnia udzielenia Subwencji Finansowej (o ile Beneficjent posiada stronę internetową lub konto w mediach społecznościowych)
X

  Wypełnij formularz


  Oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności. ADMINISTRATOREM danych osobowych jest firma Obok Lasu Sp. z o.o. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z przepisami RODO. Polityka przetwarzania danych przez naszą firmę, zawarta jest w dziale polityka prywatności.

  Skip to content