Cennik

POKÓJ 3 OSPOKÓJ 2 OS
ZOL
DŁUGOTERMINOWO
3850 ZŁ4250 ZŁ
ZOL
KRÓTKOTERMINOWO
170/ ZŁ/DOBĘ190 ZŁ/DOBĘ
USŁUGI DODATKOWE
KONSULTACJA Z LEKARZEM SPECJALISTĄ200-500 ZŁ
KONSLULTACJA Z PSYCHOLOGIEM120 ZŁ
DODATKOWE ZABIEGI REHABILITACYJNEWYCENA INDYW.*
INDYWIDUALNA OPIEKAWYCENA INDYW.*
ŚRODKI HIGIENICZNE, LEKIWG. UŻYCIA
PRANIE100 ZŁ/M-C

*Każdorazowo wyceniane jest indywidualnie w zależności od stanu pacjenta

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej:
W celu wydania dokumentacji medycznej należy złożyć pisemny wniosek do Dyrektora placówki.
Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej, oprócz formy pisemnej, może być złożony w inny
sposób, z zastrzeżeniem konieczności podania danych niezbędnych do zidentyfikowania osoby, której
dotyczy dokumentacja oraz osoby uprawnionej do odbioru dokumentacji.Udostępnianie
dokumentacji medycznej po raz pierwszy w żądanym zakresie nie pobiera opłaty od pacjenta lub jego
przedstawiciela ustawowego oraz osoby upoważnionej przez pacjenta.
Obok Lasu Sp. z o.o. pobiera opłatę za drugie i kolejne udostępnienie dokumentacji medycznej w
żądanym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami (podstawa prawna: art. 28 Ustawy z dnia 6
listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 849 z późn.
zm.)).
Od 1 czerwca 2022r. obowiązują następujące opłaty za kolejne udostępnienie materiałów w żądanym
zakresie:
kserokopia lub wydruk (1 strona) – 0,43 zł,
wyciąg lub odpis (1 strona) – 12,47 zł,
środki komunikacji elektronicznej – 0,00 zł,
informatyczny nośnik danych – 2,49 zł.

Beneficjent oświadcza, że zgodnie z § 14 ust. 1 lit. i) Regulaminu dopełnił obowiązku umieszczenia na swojej stronie internetowej lub na koncie w mediach społecznościowych, w miejscu widocznym dla osób odwiedzających, informacji o uzyskaniu Subwencji Finansowej wraz ze wskazaniem, że podmiotem udzielającym wsparcia był PFR oraz zobowiązuje się utrzymywać tę informację przez okres 12 miesięcy od dnia udzielenia Subwencji Finansowej (o ile Beneficjent posiada stronę internetową lub konto w mediach społecznościowych)
X

    Wypełnij formularz


    Oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności. ADMINISTRATOREM danych osobowych jest firma Obok Lasu Sp. z o.o. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z przepisami RODO. Polityka przetwarzania danych przez naszą firmę, zawarta jest w dziale polityka prywatności.

    Skip to content