Praca dla Psychiatry – projekt PFRON dom opieki warszawa

Praca dla Psychiatry – projekt PFRON

Projekt dotyczy „Kompleksowej rehabilitacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi.” https://platformazakupowa.pl/transakcja/692012 Chcielibyśmy nawiązać współpracę z dwoma lekarzami specjalistami psychiatrii wymagania:– LEKARZ SPECJALISTA PSYCHIATRII – wyższe lekarskie lekarz medycyny, specjalista w zakresie psychiatrii – udokumentowane doświadczenie: 2 lata w specjalizacji (praca na oddziale psychiatrycznym z osobami z zaburzeniami psychicznymi)– LEKARZ SPECJALISTA PSYCHIATRII LUB W TRAKCIE SPECJALIZACJI – […]

Beneficjent oświadcza, że zgodnie z § 14 ust. 1 lit. i) Regulaminu dopełnił obowiązku umieszczenia na swojej stronie internetowej lub na koncie w mediach społecznościowych, w miejscu widocznym dla osób odwiedzających, informacji o uzyskaniu Subwencji Finansowej wraz ze wskazaniem, że podmiotem udzielającym wsparcia był PFR oraz zobowiązuje się utrzymywać tę informację przez okres 12 miesięcy od dnia udzielenia Subwencji Finansowej (o ile Beneficjent posiada stronę internetową lub konto w mediach społecznościowych)
Skip to content