Aktywizacja seniorów w domu opieki

domy opieki warszawa

Utrzymywanie dobrej kondycji fizycznej oraz umysłowej jest ważne w każdym wieku. Dzięki temu jesteśmy w stanie zachować zdrowie, sprawność fizyczną oraz pełnię zdolności poznawczych. W opiece nad osobami starszymi jest to jedno z ważniejszych zagadnień, któremu w ostatnich latach poświęca się coraz więcej uwagi. Dobry dom opieki to nie tylko fachowa pomoc w wykonywaniu codziennych czynności czy regularna opieka lekarska. To również aktywizacja każdego pensjonariusza, zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami oraz zainteresowaniami. Profesjonalny zakład opieki leczniczej Warszawa umożliwia taką właśnie aktywizację oraz urozmaicone sposoby spędzania wolnego czasu. 

Sam fakt, że seniorzy potrzebują pomocy w niektórych czynnościach nie oznacza, że powinno się ich wyręczać we wszystkim. Wręcz przeciwnie – rozwijanie swojego hobby, terapia zajęciowa czy regularna gimnastyka, pozwalają zachować zdolności psychomotoryczne oraz pozostać w dobrym zdrowiu przez wiele lat. Ponadto senior mogący żyć aktywnie nie czuje się wykluczony i niepotrzebny, stara się cieszyć każdym dniem i żyć normalnie. Nawet choroby przewlekłe czy ograniczona sprawność nie są przeszkodą w aktywności fizycznej i intelektualnej – wystarczy dopasować ją do wieku i indywidualnego stanu zdrowia. 

Codzienna gimnastyka w domu seniora pod Warszawą pozwoli nie tylko zachować sprawność, poprawić postawę, kondycję oraz pracę mięśni, ale również zapobiega powstawaniu niektórych chorób i ma pozytywny wpływ na samopoczucie.
Przy sprzyjającej pogodzie można ćwiczyć na świeżym powietrzu lub wybrać się na spacer, co dodatkowo dotlenia cały organizm oraz wzmacnia odporność.
Oprócz ćwiczeń ogólnorozwojowych, w domach opieki Warszawa stosuje się regularne ćwiczenia oraz zabiegi rehabilitacyjne – są one przeznaczone przede wszystkim dla seniorów borykających się ze schorzeniami układu ruchu lub dolegliwościami bólowymi.

Terapia zajęciowa to kolejny przykład aktywizacji seniorów – zajęcia mogą być dostosowane do wieku i zainteresowań seniora. Ich kolejną zaletą jest nawiązywanie relacji z innymi pensjonariuszami oraz kontakt ze sztuką, czyli tak zwana arteterapia. Tego typu aktywność pozwala również rozwijać indywidualne zdolności manualne i poznawcze, spędzać ciekawie czas wolny, zachęca do wyrażania siebie i refleksji. 

W aktywnym życiu seniorów ogromną rolę odgrywa także aktywność intelektualna. Zapobiega ona pojawieniu się demencji, otępienia czy poważniejszych chorób. Rozwiązywanie krzyżówek to tylko jedna z takich czynności. W domach seniora personel organizuje dla swoich pensjonariuszy ćwiczenia i aktywności poprawiające koncentrację, spostrzegawczość czy pamięć, co ma niebagatelne znaczenie w starszym wieku. Pomocne może się okazać również czytanie książek czy prasy, co pozwala także rozwijać zainteresowania.

Profesjonalna opieka osób starszych Warszawa opiera się na kilku płaszczyznach – jest to nie tylko opieka pielęgniarska i lekarska, zdrowe posiłki oraz pomoc w codziennych czynnościach. To także aktywne organizowanie wolnego czasu, regularna gimnastyka czy trening fizyczny oraz ćwiczenia stymulujące pamięć i koncentrację. Dobry dom opieki Warszawa to miejsce, w którym seniorzy mogą rozwijać swoje pasje, ćwiczyć według własnych możliwości i dzięki temu spędzać jesień życia zdrowo oraz szczęśliwie. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Beneficjent oświadcza, że zgodnie z § 14 ust. 1 lit. i) Regulaminu dopełnił obowiązku umieszczenia na swojej stronie internetowej lub na koncie w mediach społecznościowych, w miejscu widocznym dla osób odwiedzających, informacji o uzyskaniu Subwencji Finansowej wraz ze wskazaniem, że podmiotem udzielającym wsparcia był PFR oraz zobowiązuje się utrzymywać tę informację przez okres 12 miesięcy od dnia udzielenia Subwencji Finansowej (o ile Beneficjent posiada stronę internetową lub konto w mediach społecznościowych)
Skip to content